Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Руденко Наталія Володимирівна

Викладач кафедри германської філології, аспірант

Rudenko Nataliya Volodimirivna

Lecturer at the Department of Germanic Philology, postgraduate

Rudenko Natalija Volodimirivna

Lehrerin des Lehrstuhls für germanische Philologie, Aspirantin

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната ЕТ- 420

GOOGLE SCHLAR

Професійна активність

2003 – 2008 – навчання у Сумському державному університеті за спеціальністю «Переклад»; отримано диплом з відзнакою та кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов.

08.2008 – 11.2010 – викладач кафедри германської філології Сумського державного університету; викладач кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету за сумісництвом.

02.2016 - по теперішній час – викладач кафедри германської філології Сумського державного університету.

14.09.2017- зарахована до аспірантури за спеціальністю «Журналістика»

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

¨      практичний курс англійської мови;

¨      практичний курс другої іноземної мови (німецька);

¨      практика перекладу з основної іноземної мови (англійська);

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

-       Лінгвопсихологія

-       Дискурсологія

-       Когнітивістика

-       Соціальні комунікації

-       Сугестивна лінгвістика

-       перекладознавство.

НАУКОВІ ПРАЦІ

  1. Руденко Н.В. Способи підвищення ефективності засвоєння мовного матеріалу та систематизації знань під час вивчення іноземних мов у ВНЗ /Н.В.Руденко// Якість вищої мовної освіти: шляхи вдосконалення організації і проведення педагогічної практики студентів-філологів: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції/За ред. О.В.Рафієнко.- Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2009. – С.122-125.
  2. Руденко Н.В. Контрастивні аспекти питальних речень в англомовному та україномовному дискурсах /Н.В.Руденко//Методологічні проблеми сучасного перекладу: Матеріали VIII міжнародної науково-методичної конференції. Суми: вид-во СумДУ, 2009. – С.108-109.
  3. Руденко Н.В. Поліфункціональність питальних речень в англомовному дискурсі /Н.В.Руденко// Матеріали  VIII міжрегіональної конференції молодих учених та аспірантів «Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук». Вісник студентського наукового товариства: зб. наук. пр.- Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2010. – Вип.22: Мовознавство. –Ч.3. –С. 85-86.
  4. Руденко Н.В. Нетипові питальні речення як інструмент психолінгвістичної маніпуляції в англійській мові / Н.В. Руденко // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. - Чернівці: Видавничий дім "Родовід", 2016. - Вип. 11-12, Ч.2. - С. 208-212.
  5. Руденко Н. В. Ways Of Modality Rendering Of Atypical Interrogative Sentences In English And Ukrainian Discourses / Н. В. Руденко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / Гол. ред. Н. Л. Іваницька. – Вінниця : ТОВ «фірма «Планер», 2016. – Вип. 23. - С. 276-281.
  6. Rudenko, N. Pragmatic Aspect of English Public Service Advertising / N. Rudenko // Філологічні трактати. - 2017. - Т.9, № 1. - С. 86-92.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

  1. Методичні вказівки "Обов'язкові домашні завдання" з навчальної дисципліни "Практичний курс англійської мови" : для студ. спец. 6.030507 "Переклад" денної форми навчання / Н. В. Руденко, Г. В. Чуланова. — Суми : СумДУ, 2010. — 50 с. 
  2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Практика перекладу з англійської мови" : для студ. спец. 6.020303 "Переклад" денної форми навчання / Г. В. Чуланова, Н. В. Руденко. — Суми : СумДУ, 2012. — 67 с. 
Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах