http://instpres.univ.kiev.ua/node/1518
http://vidia.org/2017/63269

Ви хочете вивчити польську? Зареєструватися HYPERLINK "http://www.polskijazyk.pl/e-szkolenia/moje-kursy/"і HYPERLINK "http://www.polskijazyk.pl/e-szkolenia/moje-kursy/"  почати HYPERLINK "http://www.polskijazyk.pl/e-szkolenia/moje-kursy/"HYPERLINK "http://www.polskijazyk.pl/e-szkolenia/moje-kursy/" безкоштовний HYPERLINK "http://www.polskijazyk.pl/e-szkolenia/moje-kursy/"онлайн курс.

http://www.polskijazyk.pl/

 

MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді

 

За допомогою Міністерства зовнішніх справ Німеччини та Фонду ім. Роберта Боша, Фонд EVZ підтримує в 2016 році німецько-українські зустрічі молоді. Заявки на грант мають бути подані в Фонд EVZ ...

Автор:
ГромадськийHYPERLINK "http://www.prostir.ua/author/editor/"HYPERLINK "http://www.prostir.ua/author/editor/"простір

1MEETUP! Німецько-українські зустрічі молоді

http://www.prostir.ua/?grants=meet-up-nimetsko-ukrajinski-zustrichi-molodi

Конкурси на отримання грантів від Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини (Фонд AFCP)

 

Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві оголошує два конкурси на отримання грантів від Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини (Фонд AFCP). 1. Конкурс «Невеликий грант» для ...

Автор: 
ГромадськийHYPERLINK "http://www.prostir.ua/author/editor/"HYPERLINK "http://www.prostir.ua/author/editor/"простір

2http://www.prostir.ua/?grants=konkursy-na-otrymannya-hrantiv-vid-posolskoho-fondu-ssha-zi-zberezhennya-kulturnoji-spadschyny-fond-afcp#.WCrZWkdkLZU.facebook

 

ОсередокДослідженьАнтичноїТрадиції (ОБТА) приВаршавськомууніверситетіоголошуєконкурснастипендіїнанауковестажуванняуПольщі

 

Дедлайн:2017-01-30

Страна: Poland;

Областьнаук:Гуманитарные

Типгранта:Scholarships

Веб-сайт:http://www.obta.uw.edu.pl/pl-309#3

 

The Pierre Elliott Trudeau Foundation Fellowship for International Applicants in Canada

Дедлайн:2016-12-02

Страна: Canada;

Областьнаук:Гуманитарные

Типгранта:Scholarships

Веб-сайт:http://www.trudeaufoundation.ca/en/programs/research-fellowships

СТАЖУВАННЯ

ОголошеноконкурснаучастьуПрограмістажуванняуВерховнійРадіУкраїниу 2017році

Дедлайн:2016-11-27

Страна: Ukraine;

Областьнаук:Соціальні проекти

Типгранта:Scholarships

Веб-сайт:http://www.interns.org.ua/uk/content/ogolosheno-konkurs-na-uchast-u-programi-sta...

 

ВерховнаРадаУкраїни

АсоціаціявипускниківПрограмистажування

уВерховнійРадіУкраїнитацентральнихорганахвиконавчоївлади

ГО «Лігаінтернів»

оголошуютьконкурснаучастьу

ПрограмістажуванняуВерховнійРадіУкраїниу 2017році

Відповідно до Розпорядження Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України «Про стажування в Апараті Верховної Ради України громадян України з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби» оголошуємо конкурс на участь у Програмі стажування у Верховній Раді України у 2017 році.

 

Інформаціядлякандидатівнастажуваннятаанкетазнаходятьсязаадресою:

http://www.obta.uw.edu.pl/obta/index_pol.html (рубрика ”staże stypendialne”)

СтипендіюМіністерстванаукиівищоїосвітиРеспублікиПольщаможутьотриматимолодіталановитінауковцізкраїнСхідноїЄвропи (позаЄвросоюзом), щозв’язаніізвищимучбовимзакладомабодослідницькимінститутомусвоїйкраїнітапрацюютьзгуманітарнимита/абогромадськимидисциплінами.

Знанняпольськоїмовинеєобов’язкове, алеможебутипридатне.

Згідноізприйнятимипріоритетами, перевагумаютькандидати, щозакінчуютьпрацюнаддисертаційнимпроектами, атакожті, котріхотілибузятиучастьусесіяхМіжнародноїГуманістичноїШколи (MSH) (http://www.ial.org.pl/msh/). Підтримканадаєтьсятакожрідкіснимдисциплінамінапрямкам, щобулизабороненідо 1990 р.

Кандидати, щозаймаютьсянегуманітарниминауками, можутьзголошуватисянастипендіюзаумови, щоїхпрацямаєінтердисциплінарнийхарактер.