Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Таценко Наталія Віталіївна

 

докторант, кандидат філологічних наук, доцент

Тел. (0542) 33-70-35

 e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 кімната ЕТ – 412

Google Scholar

 ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

 В 1995 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка за спеціальністю англійська та німецька мови.

До 2000 р. – викладач кафедри іноземних мов Сумського аграрного університету.

З 2000 р. по 2005 р. – старший викладач кафедри перекладу Сумського державного університету.

З листопада 2005 р. по липень 2008 р.  – аспірант Запорізького національного університету.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій  раді Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

З 2010 р. по теперішній час – доцент кафедри германської філології Сумського державного університету.

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 Теорія мовного дискурсу, теоретична фонетика, практичний курс англійської мови.

  СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

  Мовознавство, перекладознавство, когнітивна лінгвістика.

 Навчальний посібник

 Таценко, Н.В. Основи теорії мовного дискурсу: навч. посіб. / Н.В. Таценко. –  Суми: СумДУ, 2011. – 177 с.

 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/23985

 НАУКОВІ ПРАЦІ

 Статті:

 1. Таценко Н. В. Емпатія як категорія лінгвістичної прагматики / Н. В. Таценко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Філологічні науки. ― Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. ― № 2. ― С. 282-288.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46090
 2. Таценко Н. В. Категорія емпатії крізь призму лінгвістичної емотіології / Н. В. Таценко // Філологічні трактати. ― 2015. ― Т.7, №1. ― С. 50-60.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39593
 3. Tatsenko N. Empathy in discourse: towards an embodied cognitive semantics / N. Tatsenko // Філологічні трактати. ― 2016. ― Т.8, №1. ― С. 79-86.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44529
 4. Таценко Н. В. Образный модус эмпатии в современном англоязычном дискурсе / Н. В. Таценко // Когниция, коммуникация, дискурс : Международный электронный сборник научных статей. ― Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина ― 2016. ― №12. ― С. 108-124.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46063
 5. Таценко Н. В. Аксіологічний модус емпатії в сучасному англомовному дискурсі / Н. В. Таценко // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. ― Том 3, Випуск 10. ― Хмельницький : Хмельницький національний університет. ― С. 120-124.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46093
 6. Таценко Н. В. Лексико-граматичне профілювання понятійного модусу концепту ЕМПАТІЯ / Н. В. Таценко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : збірник наукових праць. ― Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. ― Вип. 60. ― С. 237-239.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46089
 7. Таценко Н.В. Аксіологічні характеристики фразеологізмів як засобів емпатизації англомовного художнього дискурсу / Н.В. Таценко, А.В. Недосєка  // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1. Том 21. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 63-69. ISSN 2224-0187. (РИНЦ Science Index).
  http://www.xn--80aqcmcbyt0b3b.xn--p1ai/index.php/ru/philosophy-and-philology-114/linguistics-and-foreign-languages-in-the-world-today-114/21476-114-334
 8. Tatsenko N.V. Tattoos: the Relationship of Diagnostic and Semantic Meaning. N.V. Tatsenko, R.A. Moskalenko, D.V. Movchan et al. // Georgian Medical News: Monthly Scientific Journal. – № 1 (226). – Tbilisi - NewYork, 2014. – P. 50-54. ISSN 1512-0112. (SCOPUS).
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33957
 9.  Tatsenko N.V. Neological representation of the concept ILLNESS (as a result of information technology impact) in English-speaking computer discourse / N.V. Tatsenko //  Когниция, коммуникация, дискурс – № 7. – Харьков, 2013. – С. 100-110. ISSN 2218-2926.
  http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/)
 10. Таценко Н.В. Лексико-семантические особенности эвфемизмов в англоязычном политическом дискурсе (на материале речей Барака Обамы) / Н.В. Таценко, Л.С. Кравец  //  Lingua Mobilis : научный журнал. – № 1 (40). – Челябинск, 2013. – С. 89-98.
  www.linguamobilis.ucoz.ru
 11. Таценко Н.В. Особенности медицинского дискурса в практике врача-патологоанатома  / Н.В.Таценко, Р.А. Москаленко, Е.С. Переломова и др. // Морфология. – 2012. – Т.VI, №2. – С.5-8.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29374
 12. Tatsenko N. Medical discourse in pathological anatomy / Moskalenko R., Tatsenko N., Romanyuk A [et al] // Georgian medical news. – 2012. – Vol. 206, No.5. – P. 63-67. (SCOPUS).
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29256
 13. Таценко Н.В. Соціокультурні аспекти перекладу серіалів з англійської мови на українську  / Л.С. Кравець, Н.В. Таценко // Філологічні трактати. – 2012. –  Т.4, №3. - С. 45-49.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30079
 14. Таценко Н.В. Антропоцентричний підхід до вивчення мовних одиниць у когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / Н.В.Таценко // Функциональная лингвистика: сборник науч. работ. – Симферополь: Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования, 2011. – № 2; т.2. – С. 222–225.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/19960
 15. Таценко, Н.В. Основні моделі вербокреації денумеративів англійської мови / Н.В. Таценко, А.Ю. Князєва // Філологічні трактати.  2011. – Т.3, №3. – С. 42-47.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24429
 16. Таценко Н.В. Вербальна актуалізація мегаконцепту «час» у комп’ютерному дискурсі / Н.В.Таценко //Функціональна лінгвістика: збірник наукових праць. – №2. – Симферопіль: Вид-во Кримського республіканського інституту ППО, 2010.  – С. 277-279.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2993
 17. Таценко Н.В. Картини світу як базові поняття когнітивно-дискурсної парадигми лінгвістики / Н.В. Таценко // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. Серія Філологія. Соціальні комунікації: збірник наукових праць . –  2010. – Том 23 (62). – №2. Частина 1. – С. 204-208.|
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2989
 18. Таценко Н.В. Лінгвокогнітивні ознаки неологічної репрезентації концепту «спотворення» (інформації) в комп’ютерному дискурсі / Н.В.Таценко // Нова філологія: збірник наукових праць. – № 42. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – С. 201-208.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2992
Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах