Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Рева Наталія Сергіївна

 Reva Nataliya Serhiyivna

 кандидант філологічних наук,

Ph.D. in Philological Sciences

Doktor der philologischen Wissenschaften

старший викладач кафедри германської філології

Assistant professor of German Languages Department

Oberlehrerin des Lehrstuhls der Germanistik

  Тел. (066) 2353986

 e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 кімната ЕТ – 407

Google Scholar

 ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 2006 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської, німецької мови та зарубіжної літератури. Номер диплома – СМ №30491447. Після закінчення університету прийнята на посаду перекладача у філію «СПЕЦНТВЦ» ДП Сумистандартметрологія.

З 28.08.2007 Прийнята на посаду викладача кафедри перекладу до заміщення посади за конкурсом.

 03.01.2008 обрана за конкурсом на посаду викладача кафедри германської філології. З 04.11.2009 по 31.10.2012 навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Під час навчання в аспірантурі працювала на 0,5 ставки викладача практичного курсу німецької мови.

 З листопада 2012 прийнята на посаду провідного фахівця кафедри германської філології на період відпуски по догляду за дитиною віком до 3-х років штатного співробітника. Викладала за сумісництвом практичний курс німецької мови на 0,5 ставки асистента кафедри германської філології.

З липня 2013 прийнята на посаду асистента кафедри германської філології.

19 листопада 2013 захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурно-семантичні та функціональні характеристики англомовної реклами косметичних засобів для жінок» у спецраді Донецького національного університету. Отримано диплом кандидата філологічних наук (ДК № 0109793) від 14.02.2014 р.

  ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 Практика англійської мови, практика німецької мови.

Основи редагування перекладів

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

  Мовознавство, перекладознавство, текстологія.

 НАУКОВІ ПРАЦІ

 Статті:

 1. Рева Н. С. Статус числительного в лексическом корпусе текстов журнальной рекламы косметики для женщин / Н. С. Рева // Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике [Текст]: науч. журнал / гл. ред. М. В. Пименова. – Кемерово, 2013. – Вып. 1. – С. 42–44.
 2.  Рева  Н. С. Статус типографії в дизайні тексту Інтернет банера / Н. С. Рева // Науковий вісник. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010. – Випуск 8. – С. 290–295.
 3. Рева Н. С. Статус современного журнального рекламного текста косметических средств для женщин / Н. С. Рева // Мир языка: сборник научных статей; отв. соред. Г.Н. Кенжебалина, М.В. Пименова. – Павлодар-Кемерово-Витебск: Кереку, 2012. – Серия «Поликультурное пространство языка в Казахстане». Вып. 1. – С. 225–231.
 4. Рева Н. С. Статус пунктуації у графічному оформленні тексту /                             Н. С. Рева // Матеріали наукової конференції германістів “Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика”. – Х. : ХНУ імені                              В. Н. Каразіна, 2010. – С. 67– 69.
 5. Рева Н. С. Статус опціональних вербальних композиційних блоків журнальної реклами косметичних засобів на матеріалі англомовного дискурсу / Н. С. Рева // Філологічні трактати. – Суми – Харків: СумДУ – ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – Том 3, № 4. – С. 75–80.
 6. Рева Н. С. Статус заголовка в друкованій рекламі на матеріалі англомовного дискурсу / Н. С. Рева // Філологічні трактати. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 99–104.
 7. Рева Н. С. Онтология заголовочного комплекса в архитектонике рекламного текста / Н. С. Рева // Development of Scientific Thought in the 21st Century – Problems and Perspectives  September 30, 2012. – Riga, Latvia, 2012. –                    С. 71–74.
 8. Рева Н. С. Лексичне наповнення журнальної реклами косметичних засобів на матеріалі англомовного дискурсу / Н. С. Рева // Філологічні трактати.– Суми – Харків: СумДУ – ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – Том 4, № 3. – С. 65–72.
 9. Рева Н. С. Архітектонічні аспекти композиції реклам косметичних засобів на матеріалі англомовного дискурсу / Н. С. Рева // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія : Філологічні науки. – № 16 (227). – Частина II.– Луганськ : Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 95–100.
 10. Рева Н. С. Прокопенко А.В. Синтаксична будова англомовної журнальної реклами косметики для жінок Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2014. –  Вип. 19. – С .69-73

Методичні вказівки:

 1. Рева Н.С. Бондареко Ю. В., Прокопенко А. В. Методичні вказівки для самостійної роботи з німецької мови для студентів спеціальності 6.020303 2 курсу (німецько мовою) 3708 Rahmenmethodische Anweisungen: obligatorische Hausaufgaben im Fach „Praktischer Deutschkurs“ (der zweite Teil) [Текст]: für die Studenten des zweiten Studienjahres. T2. / Yu. S. Bondarenko, A.V. Prokopenko, N S. Reva. – Sumy: Sumier Staatliche Universität, 2014. – 38 S.
 2. Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни «Основи редагування перекладів» / укладачі: Н. С. Рева, А. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 27 c. http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2015/m3928.doc

Професійна активність:

Рева Н.С. постійно керує курсовими, бакалаврськими та дипломними роботами студентів.

Громадянська активність:

Член  асоціації германістів України.

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах