Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Мовчан Діана Василівна

 кандидат філологічних наук,

доцент кафедри германської філології

 Тел. (0542) 67-75-06

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 кімната ЕТ – 412

Google Scholar

 ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

 В 1995 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка за спеціальністю англійська та німецька мова.

Працювала вчителем англійської мови у СШ №17 м. Суми.

З 1996 р. по 2009 р. – викладач кафедри романо-германських мов інституту філології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

З 1999 р. по 2002 р. навчалась в аспірантурі при Київському державному лінгвістичному університеті.

З січня 2009 р. по серпень 2012 р. – викладач кафедри іноземних мов Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови у спеціалізованій вченій раді Херсонського державного університету.

З вересня 2012 р. по теперішній час – старший викладач кафедри германської філології Сумського державного університету.

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 Практичний курс німецької мови, теоретичний курс німецької мови.

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

  Лексикологія німецької мови, функціональна семантика, прагматика.

 НАУКОВІ ПРАЦІ

 Статті:

 1. Мовчан Д.В. Природа прагматичного значення / Д.В.Мовчан // Філологічні трактати: Наук. журнал Сумського державного ун-ту, Харківського нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна – Суми: СумДУ – 2010. – Том 2, №3. – С.82 – 86.
  http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2010/Fil_3_2010/10mdvppz.pdf
 2. Мовчан Д.В. Шляхи актуалізації прагматичного потенціалу антонімів (на матеріалі іменників сучасної німецької мови) лексиці / Д.В.Мовчан // Наукові записки: зб. наук. пр. Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка – Кіровоград: РВВ КДПУ - 2010. – Вип. 89(3), сер. «Філологічні науки» (мовознавство). – С.201 – 204.
  http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/89_3/statti/48.pdf
 3. Мовчан Д.В. Зв'язок антонімії з антиноміями мови / Д.В.Мовчан // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Сер.: Філологічні науки. – Луцьк: Волинський нац. ун-т, 2011. - №3. – Част.2. – С.159 – 161.
  http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filolog_mov/2011_3_2/R2/Movchan.pdf
 4. Мовчан Д.В. Зв'язок антонімії та полісемії / Д.В.Мовчан // Функциональная лингвистика: сб. науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. ред. А.Н.Рудяков. - № 2. Том 2. – Симферополь, 2011. – С.65 – 67.
 5. Мовчан Д.В. Прагматический аспект антонимии / Д.В. Мовчан // Новое в современной лингвистике: Материалы VIII Международной научно-практической конференции (20.12.2012). – М.: «Спутник +», 2012. – С.104 – 107.
 6. Мовчан Д.В., Гребченко А.О. Номинативный статус полисемии / Д.В. Мовчан, А.О. Гребченко // I Ежегодная Международная заочная научно-практическая конференция «Филология и лингвистика: Современные тренды и перспективы исследования. Исследовательские итоги 2012 года. Сборник материалов конференции. – Краснодар, 2012. –С.34 – 36.
 7. Мовчан Д.В. Онтологічна сутність антонімії / Д.В. Мовчан // Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 29 березня 2013 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С.45 – 48.
  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7652
 8. Мовчан Д.В. Філософський аспект антонімії / Д.В. Мовчан // Філологічні трактати: Наук. журнал Сумського держ. ун-ту, Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна – Суми : СумДУ, 2013. – Том 5. – №3 – С.56 – 60.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33497
 9. Мовчан Д.В., Марченко А.В. Эмотивно-оценочная функция антонимов современного немецкого языка / Д.В. Мовчан, А.В. Марченко // Язык и культура: сб. материалов IX Межд. науч.-практ. конф. / под. общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск : Изд-во ЦРНС, 2013. – С.64 – 68.
 10. Romaniuk A., Tatsenko N., Smejanov V., Movchan D., Moskalenko R. Tatoos: The Relationship of Diagnostic and Semantik Meaning // Monthly Georgia-US scientific journal  “Georgian medical news“, № 1 (226) 2014 – Tbilisi – New-York. – pp. 50 – 54.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33957
 11. 3632 Methodische Anweisungen für Hauslektüre (E. Kästner „Drei Männer im Schnee“) im Fach „Praktischer Deutschkurs für die Studenten der Fachrichtung 6.020303 „Übersetzung“ / Verfasser: D.W. Mowtschan. – Sumy : Staatliche Universität Sumy, 2013. – 37 S.
  http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/m3632.doc
Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах