Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Кобякова Ірина Карпівна

кандидат філологічних наук, професор кафедри германської філології,

завідувач кафедри германської філології

Iryna Kobyakova - Professor, PhD in Philological Sciences

Head of the Department of Germanic Philology

Iryna Kobjakowa - Lehrstuhlleiterin, Professorin, Dr. phil.

Тел. (0542) 68-78-80, 33-70-35

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната ЕТ – 430

Google Scholar

 ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

В 1985 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка за спеціальністю англійська та німецька мова.

До 1992 р. - викладач кафедри іноземних мов Вільнюського вищого командного училища радіоелектроніки.

З листопада 1993 р. по липень 1996 р. - аспірант Сумського державного педагогічного інституту.

В 1996 році захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій раді Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченко.

З 1997 р. по 2001 р. - доцент кафедри перекладу Сумського державного університету.

З травня 2001 р. по листопад 2007 р. зав. каф. перекладу Сумського державного університету.

З листопада 2008 р. по теперішній час зав. каф. германської філології Сумського державного університету.

В лютому 2012 р. пройшла стажування у Федеральної державному бюджетному закладі науки « Інституті Мовознавства Російської академії наук та одержала підтверджуючий сертифікат з Когнітивної лінгвістики та концептуальних досліджень.

У Вроцлавскому університеті 14 -17 жовтня 2013 р. одержала сертифікат учасника  ІІ Симпозіуму "Education Culture and Society - Nowadays Challenges" http://nowadays.pl, який об’єднав науковців з Великої Британії, США, Німеччини, Литви, України, Білорусі, Польщі, Росії та Румунії.

З січня  по березень 2014 р. пройшла стажування  в університеті Амстердаму (University of Amsterdam) та одержала підтверджуючий сертифікат з Introduction to Communication Science.

28 лютого 2014 р. одержала диплом «SOPHIST» N DS-014/0017  в Міжнародному науково –аналітичному проекті GISAP  в галузі “Philological Science” в Лондоні.

15 грудня 2015 прісвоєно зчене звання професора кафедрі германської філології

06 червня 2016 р. одержала диплом «SOPHIST» N DS-064/0049  в Міжнародному науково –аналітичному проекті GISAP  в галузі “Philological Science” в Лондоні.

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Вступ до мовознавства, історія англійської мови, історія перекладознавства, методологічні проблеми сучасного перекладознавства,  ділова англійська мова.

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Мовознавство, перекладознавство, текстологія.

http://scholar.google.com.ua/citations?user=XSjTpqUAAAAJ&hl=ru

Кобякова Ірина Карпівна є дійсним членом  Української Асоціації Когнітивної Лінгвістики і поетики;  Асоціації українських германістів; Всеукраїнської спілки викладачів перекладу.

Навчальні посібники

НАУКОВІ ПРАЦІ

Статті:

 • Kobyakova I. Teaching Translation: Objective and Methods / I. Kobyakova, S. Shvachko // Advanced Education. - N 5 . - Kyiv: Kyiv Polytechnic Institute, 2016. - P. 9-13. http://ae.fl.kpi.ua/article/view/61242  DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2410-8286.61242
 • Kobyakova I. The  category of "NOTHING" in translation heritage of JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLION / // GISAP: Philological Sciences. № 10. - London: International Academy of Science and Higher Education. London, - 2016. – P. 33-36. http://www.philology.gisap.eu/ru/content/category-nothing-translation-heritage-jean-fran%C3%A7ois-champolion DOI: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:ps.v0i10.1279
 • Кобякова И.К. Expressiveness in blurbs: syntactic level/ И. Кобякова, Г. Чуланова// 97-ая Международная научно-практическая конференция "Развитие языковых систем в контексте ускоренной динамики общественных отношений" 24 февраля - 02 марта 2015, Лондон.
  http://gisap.eu/ru/node/66293
 • Кобякова И.К. Лингво-когнитивный модус английских квантитативных слов/ И.К.Кобякова // 90th International Research and Practice Conference "Problems of combination of individualization and unification in language systems within modern communicative trends" October 09-14, 2014, London.
  http://gisap.eu/node/55338
 • Kobyakova I. Verbalization of Humourous Texts / I.Kobyakova // XLVI International Research and Practice Conference "In the beginning there was the Word: history and actual problems of philology and linguistics" March 28 – April02, 2013, London.
  http://gisap.eu/ru/node/22208#comment-22548
 • Кобякова И.К. Метафизическая аналогия как способ предикации в коммуникативных единицах / И.К.Кобякова // Сборник научных трудов. Социальная жизнь  в свете  философской рефлекси. Ульяновск, 14-15 мая 2012 / под. ред. Т.Н.Брысиной. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. - C. 236-240.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29577
 • Кобякова І.К. Когнітивно-лінгвістичні аспекти мовної гри або від усіх турбот / І.К. Кобякова // Наукові записки. – Випуск 105 (2). – Серія: Філологічні наук (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. –  C. 346-350.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29578
 • Кобякова, И.К. Авторские юмористические изречения: структурно-содержательные характеристики / И.К. Кобякова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия Филология. Социальные коммуникации — 2011. — Том 24 (63) №2. Часть 2. — С. 495-498.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/21273
 • Кобякова І.К. Семантичне буття термінів різних систем/ І.К. Кобякова // Функциональная лингвистика: Сб. науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. ред.. А.Н. Рудяков. - №2. Том № 2. – Симферополь, 2011. – С.289-292.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/19063
 • Кобякова И.К. Сленговые слова творят чудеса / И.К.Кобякова // Профессиональное лингвообразование: материалы пятой международной конференции. Июль 2011 г. – Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вятской гос. Службы, 2011. – 270 с. – С.108-112.
 • Кобякова І.К. Семантична ідентифікація та квантитативні параметри концепту QUANTITY в англійській / І.К.Кобякова // Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна. Серія “Романо-германська філологія.Методика викладання іноземних мов”, 2011. — №954.
 • Кобякова І.К. Авторське коментування пейзажних образів (на матеріалі поетичного дискурсу корелюючих / І.К.Кобякова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія Філологічні науки (мовознавство): збірник наукових праць — 2011. — №96 (3).
 • Кобякова И.К. Онтологические характеристики слов / И.К.Кобякова // Сборник научных трудов : в 2 ч. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина; редкол.:  С.Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2011. – Ч. 1. – 216 с.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18989
 • Кобякова І.К. Гендерні відносини в мовній картині/ І.К.Кобякова // Наукові записки. Нац. Університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» Вип. 16,  2010.
 • Кобякова И.К. Средства выражения  понятия  двойственности  в английском языке / И.К.Кобякова // Наукові записки. Серія Філологічні науки (Мовознавство) у 5 ч.  – Кіровоград: РВВ КДПУ ім..В.Винниченка, 2010. Вип.89(3). - С.15-19.
 • Кобякова І.К. Омовлення неточної кількості: типологічні аспекти Текст / С.О.Швачко, І.К. Кобякова // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. - 2009. - Вип.45.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2987

 Професійна активність:

З травня 2015 професор Кобякова І К. є заступником голови Науково-методична комісія  з гуманітарних наук та богослов’я МОН України.

Під керівництвом проф. Кобякової І К. 5 аспірантів захистили кандидатські дисертації зі спеціальності 10.02.04 –«германські мови»

 Громадянська активність:

Заступник головного редактора «Філологічні трактати»

Член  асоціації когнітивістів України.

 НАГОРОДИ

Кобякова Ірина Карпівна отримала почесну грамоту голови Сумської обласної державної адміністрації за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, вагомі досягнення у науково-методичній роботі.

 

 

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах