Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Ємельянова Олена Валеріанівна

 кандидат філологічних наук,

доцент кафедри германської філології СумДУ.

тел. (0542) 68-78-80, 33-70-35

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Olena V. Yemelyanova - Associate Professor, Ph.D. in Philological Sciences

OlenaW. Jemeljanowa - Dozentin, Dr. phil.

 кімната ЕТ – 414

Google Scholar

 ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

 З 1989 р. по 1994 р. - навчалася у Сумському державному педагогічному інституті імені А.С. Макаренка за спеціальністю англійська та німецька мови. Закінчила зазначений навчальний заклад з відзнакою.

З 2002 по 2006 рр. - навчалася в аспірантурі при СумДУ (заочна форма навчання).

У 2006 році захистила дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови та одержала науковий ступінь – кандидат філологічних наук.

У 2011 виконала програму підвищення кваліфікації викладачів  у  Літньому інституті підвищення кваліфікації «Інтегрований підхід до викладання англійської мови» (Teacher Development Summer Institute “An Integrated Approach to ELT”), TESOL Ukraine, м. Харків.

У 2012 виконала програму підвищення кваліфікації та професійної майстерності викладачів  на базі Університету штату Орегон (University of Oregon), факультет лінгвістики, American English Institute,  успішно закінчивши 10-тижневі он-лайн курси «Формування навичок викладання іноземних мов за допомогою інтерактивних веб-ресурсів» та одержала сертифікат міжнародного зразку, набравши 98,8 балів із 100 можливих.

У 2014 одержала звання доцента кафедри германської філології.

Досвід роботи:

2002-2004 – Національний аграрний університет (м. Суми), викладач кафедри іноземних мов.

2004-2009 – Харківський національний університет внутрішніх справ, Сумська філія, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін.

2009 -2012 – ДВНЗ «УАБС НБУ», доцент кафедри іноземних мов.

2012 - до теперішнього часу доцент кафедри германської філології СумДУ.

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 Практичний курс англійської мови, композиція текстів різних жанрів, нотаріальний переклад

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

 Комунікативна лінгвістика.

 Навчальні посібники

 1. Yemelyanova, О.V, Коbyakova, І.К. Justice and Law [Текст]: study guide / І.К. Коbyakova, О.V.  Yemelyanova. - Sumy: Sumy State University, 2014. - 211 p. + Гриф МОН
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34857
 2. Ємельянова, О. В. Ділова англійська мова для міжнародної фінансової діяльності. Business English for International Finance [Текст] : навч. посіб. для організації практичних занять і самостійного вивчення дисципліни : у 2 ч. / О. В. Ємельянова, Р. В. Миленкова. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – Ч. 2. – 65 с.
 3. Ділова англійська мова для міжнародної фінансової діяльності =
        Business English for international finance [Текст] : навчальний посібник для організації практичних занять і самостійного вивчення дисципліни : у 2 ч. / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад.: О. В. Ємельянова, Р. В. Миленкова]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – Ч. 1. – 81 с.
 4. Презентації діловою англійською мовою. Presentations in Business English [Текст]: навчальний посібник для практичної та індивідуальної робіт з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів І курсу напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» денної форми навчання / [уклад. О.В. Ємельянова] / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України».– Суми, 2010. – 67 с.

 НАУКОВІ ПРАЦІ

 Статті:

 1. Yemelyanova, O.V. Metaphor as a potent means in realization of tactic of insult (on the basis of English political discourse) [Текст] / O.V. Yemelyanova, A.S. Filonenko // Науковізаписки. Серія «Філологічна». – Острог: ВидавництвоНаціональногоуніверситету «Острозькаакадемія». – Вип. 53. – 2015. – С. 9-11.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40358
 2. Yemelyanova, O.V. Morphological representation of an implicative component in advertising (on English ad copy basis) [Text] / O.V. Yemelyanova, E.Yu. Shcherbak // Науковізаписки. Серія «Філологічна». – Острог: ВидавництвоНаціональногоуніверситету «Острозькаакадемія». – Вип. 53. – 2015. – С. 11-13.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40359
 3. Justice and Law [Текст]: study guide / І.К. Коbyakova, О.V. Yemelyanova. - Sumy: Sumy State University, 2014. - 211 p. + ГрифМОН
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34857
 4. Grammatical and Lexical Constituent of Pre-Election Discourse [Text]/ Y.V. Popova, Y.V. Yemelyanova, N.A. Prikhodko // Middle-East Journal of Scientific Research. – 2014. – № 19 (1). – С. 48-51.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33923
 5. Verbal-and-Creative Tendencies of Denumeral Formations / S.O. Svachko, I.K. Kobyakova, S.V. Baranova et al. // British Journal of Science, Education and Culture. – No.1. (5). – V I. – London: London University Press, 2014. – P. 147-152.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38758
 6. Yemelyanova, O.V.The Effectiveness of Kinesic Non-Verbal Components Used by Barack Obama in His Speeches [Текст] / O.V.Yemelyanova, Ya.Yu.Tkachenko // Науковізаписки. Серія «Філологічна». – Острог: ВидавництвоНаціональногоуніверситету «Острозькаакадемія». – Вип. 44. – 2014. – С. 20-22.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34852
 7. Yemelyanova, O. Foregrounding of the category of emotiveness in the modern English publicistic discourse / O.Yemelyanova, Yu. Yurko // NaukowaPrezestrzenEurory – 2014 (7-15 April 2014). Volume 24. Filologicznenauki. – Przemyśl: Naukaistudia, 2014. – P. 56-61.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34924
 8. Ємельянова, О.В. Морфологічна репрезентація імплікативного компоненту реклами (на матеріалі англомовних рекламних текстів) [Текст] / О.В. Ємельянова, Е.Ю. Щербак // WyksztalcenieiNaukabezGranic – 2014 (7-15 Grudnia 2014). Volume 20. Filologicznenauki. – Przemyśl: Naukaistudia, 2014. – P. 51-54.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38767
 9. Ємельянова, О.В. Метафора як засіб реалізації тактики політичної образи [Текст] / О.В. Ємельянова, А.С. Філоненко // WyksztalcenieiNaukabezGranic – 2014 (7-15 Grudnia 2014). Volume 20. Filologicznenauki. – Przemyśl: Naukaistudia, 2014. – P. 45-48.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38721
 1. Ємельянова, О.В.Interiorized Self-evaluation as explication of self concept [Tекст] /            О.В.  Ємельянова // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 38. – 2013. – С. 29-31.

 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34790

 1. Ємельянова, О.В. Он-лайн олімпіади з іноземних мов як перспективний та дієвий засіб перевірки знань [Текст] / О.В. Ємельянова, М.В.   Пономаренко // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 39. – 2013. – С. 264-266.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34787

 1. Yemelyanova, O. Foregrounding of the category of emotiveness in the modern English publicistic discourse / O.Yemelyanova, Yu. Yurko // Naukowa Prezestrzen Eurory – 2014 (7-15 April 2014). Volume 24. Filologiczne nauki. – Przemyśl: Nauka i studia, 2014. – P. 56-61.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34924

 1. Ємельянова, О.В., Юрко, Ю.В. Реалізація категорії емотивності в англомовному публіцистичному дискурсі [Текст] / Ю.В. Юрко, О.В. Ємельянова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2014 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. — Суми : СумДУ, 2014. — С. 75-77.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34668

 1. Ємельянова, О.В., Шкіль, І.А. Метафора як образно-експресивний засіб мови в англомовному суспільно-політичному дискурсі [Текст] / І.А. Шкіль, О.В. Ємельянова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2014 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. — Суми : СумДУ, 2014. — С. 73-75.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34690

 1. Ємельянова, О.В. Стратегія маніпуляції дискурсу фінансового прогнозу [Текст] / О.В. Ємельянова // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доповідей XI наукової конференції.– Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 86-87.
 1. Yemelyanova O. To the question of communicators’ interpretational activity / O. Yemelyanova // Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka konference “Moderni vymozenosti vedy – 2013”. – Dil 43. Filologicke vedy. – Praha: Publishing House “Education and science”, 2013. – P. 71-75.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34791

 1. Yemelyanova O., Ponomarenko M. English on-line Olympiad as a new method of students’ knowledge assessment / O. Yemelyanova, M. Ponomarenko // Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka konference “Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2013”. – Dil 16. Filologicke vedy. – Praha: Publishing House “Education and science”, 2013. – P. 59-64.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34853

 1. Ємельянова, О. В. Модальність дискурсу  фінансового прогнозу [Текст] / О.В. Ємельянова // Філологічні трактати. – Суми: СумДУ, Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – Том 4,  № 1. - С.29 - 33.
 1. Ємельянова, О. В. Співбесіда з працевлаштування як статусно маркована комунікативна ситуація (на матеріалі сучасної англійської мови) [Текст] / О.В. Ємельянова // Наукові записки Серія «Філологічна». – Острог, 2012. – Вип. 23. – С. 46-47.

 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29597

 1. Ємельянова, О. В. Стратегія маніпуляції дискурсу фінансового прогнозу [Текст] / О.В. Ємельянова // Тези доповідей XI наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 86-87.

 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29574

 1. Ємельянова, О. В. Варіативність комунікативних старатегій та тактик дискурсу фінансового прогнозу [Текст] / О.В. Ємельянова // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Серія "Романо-германська філологія. . - Х., 2011. - № 953. - С. 30-34.
 1. Ємельянова, О. В. Нерівність статусів комунікатнів за умов актуалізації різних комунікативних позицій [Текст] / О. В. Ємельянова // Наукові записки Серія: Філологічні науки (мовознавство). - Кіровоград, 2011. – Вип. 96 (1). – С. 315-319.
 1. Yemelyanova, O.V. Teaching peculiarities of interpersonal communication via SMS text messaging [Text] / O.V.Yemelyanova // Language, Education and Career: збірник наукових праць (англ.м.) . – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 66-67.
 1. Yemelyanova, O.V. Information Technologies as a Tool to Facilitate Second Language Acquisition [Text] / O.V.Yemelyanova // Актуальні проблеми розвитку електронної освіти в галузі економіки : тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції. 14-16 травня 2011 року м.Севастополь. – Х., 2011. – С.181-183.
 1. Ємельянова, О. В. До питання про методи дистанційного навчання [Текст] / О. В. Ємельянова // збірник тез доповідей Міжнародної навчально-методичної конференції (10-11 грудня 2009 р.) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми, 2010. – С. 82-84
 1. Ємельянова, О. В. Конструктивні ознаки мовленнєвого жанру прогнозу [Текст] / О. В.Ємельянова // Функциональная лингвистика: сб.научн. работ. - Симферополь, 2010. – Т. № 1. - С. 213-215
 1. Ємельянова, О. В. Особливості інтерперсонального спілкування в режимі SMS-повідомлень [Текст] / О. В.Ємельянова // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна.– Харків, 2010. – № 896 – С. 114-118.
 1. Ємельянова, О.В. До питання про лінгвістичну концепцію мовної особистості [Текст] / О.В. Ємельянова // Наукові записки. Серія філологічні науки (мовознавство). - Кіровоград, 2010. - С. 293-296.
 1. Ємельянова, О. В. Паритет статусу адресата-закоханого/закоханої в аспекті аналізу невербальних засобів комунікації [Текст] / О. В.Ємельянова // Філологічні науки: збірник наукових праць. - Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. - С. 317-322
 1. Ємельянова, О. В. Темпоризація як тип реагуваня на адресантні висловлювання з інформуючою інтенцією [Текст] / О. В. Ємельянова // Культура народов Причерноморья.– 2009. - Т.1.– № 168.- С. 246-247
 1. Ємельянова, О.В. Комунікативний акт як окрема мовленнєва дія [Текст] / О.В.Ємельянова // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2009 р.). - Суми, 2009. - С. 241-243.
 1. Ємельянова, О.В. Рівність статусу адресата-закоханого/закоханої як віддзеркалення кооперативного типу інтерактивності [Текст ] / О.В. Ємельянова // Наукові записки. - Серія філологічні науки (мовознавство). - Кіровоград, 2009. – Вип. 81 (4). - С. 259-263.
 1. Ємельянова, О. В. Реакції-неприйняття на адресантні висловлювання з домінуючою спонукальною інтенцією [Текст] / О.В.Ємельянова // Філологічні науки: збірник наукових праць. - Суми, 2008. - С. 255-261
 1. Ємельянова, О.В. До питання про ідентифікацію соціальної ролі "закоханий/закохана" /О.В.Ємельянова // Культура народов Причерноморья, 2008. - № 142. - Т.1. - С. 237-239.
 1. Ємельянова, О.В. Репліки прийняття інтенціонального змісту ініціюючих реплік з домінуючою спонукальною інтенцією [Текст] / О.В. Ємельянова // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2008 р.) - Суми, 2008. – Ч. ІІ.- С. 95-97.
 1. Ємельянова, О. В. Мовленнєве вираження статусу адресата / О. В. Ємельянова // Вісник СумДУ. Серія "Філологчні науки". - 2007. - № 2. - С.112 - 116.
 1. Ємельянова, О. В. Диференціація понять "слухач" та "адресат" [Tекст] / О.В. Ємельянова // Сучасна англістика:когніція, комунікація, текст: другий всеукраїнський науковий форум. : тези доповідей. - Харків, 2007 . - С. 20-21
 1. Ємельянова, О. В. Адресат як мовна особистість [Текст] / О.В.Ємельянова // Актуальні проблеми професійного становлення особистості сучасного юриста : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 12-13 травня 2007). - Суми, 2007. - С. 150-152.

 Професійна активність: активно керує науково-дослідною роботою студентів

 Громадянська активність: член TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine)

 НАГОРОДИ

Ємельянова Олена Валеріанівна одержала почесну грамоту, підписану начальником управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації управління освіти і науки за вагомий особистий внесок у підготовку фахівців, значні досягнення у науковій та методичній роботі, вклад в організацію та проведення наукової роботи серед студентської молоді.

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах