Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

 Дорда Віталій Олександрович

кандидат філологічних наук, доцент

заступник декана з заочної, дистанційної форм навчання та профорієнтаційної роботи

Vitalii Dorda

Associate Professor, Ph.D. in Philological Sciences

Deputy Dean for Distance Learning and Educational Guidance Work

 Witalij Dorda - Dozent, Dr. phil.

Prodekan für Fernstudium, Berufsberatung Arbeit

 тел. (0542) 64-11-18, 33-70-35

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 кімната ЕТ-425

Google Scholar

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

 З 1998 р. по 2003 р. студент гуманітарного факультету Сумського державного університету. З 2001 р. по 2003 р. лаборант кафедри перекладу СумДУ.

 В 2003 році закінчив Сумський державний університет за спеціальністю "Переклад".

 З серпня 2003 р. по липень 2013 р.– викладач кафедри германської філології Сумського державного університету.

 З липня 2013 р. по теперішній час – викладач кафедри теорії та практики перекладу СумДУ.

 З 2005 по 2009 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі теорії та практики перекладу СумДУ за заочною формою навчання.

 В червні 2014 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Лінгвальні та соціолінгвальні характеристики англомовного студентського сленгу США кінця ХХ – початку ХХІ століть».

   ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 Практика перекладу з англійської мови, проблеми соціального варіювання англійської мови в аспекті перекладу, нотаріальний переклад, переклад текстів з цивільного права, порівняльна стилістика англійської та української мов, англійська мова.

  СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

 Соціолінгвістика, лексикологія, мовознавство, перекладознавство.

  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

 1. Дорда В.О., Бока О.В. Методичні вказівки з дисципліни «Практика перекладу» для студентів 2-го кусу спеціальності «Переклад». Частина 1 / В.О. Дорда, О.В. Бока. – Суми : СумДУ, 2005. – 61 с.
 2. Дорда В.О., Назаренко О.В. Методичні вказівки до індивідуальної роботи студентів 2-го курсу з практики англійської мови / В.О. Дорда, О.В. Назаренко. – Суми : СумДУ, 2009. – 67 с.
 3. Дорда В.О. Проблеми соціального варіювання мови в аспекті перекладу: конспект лекцій для студ. Спец. 6.030507 "Переклад" денної форми навчання / В.О.Дорда. – Суми : СумДУ, 2011. – 51 с.
 4. Дорда В.О., Кириченко О.А. Методичні вказівки до індивідуальної роботи з дисципліни "Практика перекладу з англійської мови" / В.О. Дорда, О.А. Кириченко. –  Суми : СумДУ, 2012. – 40 с.

  НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. Дорда В.О. Американський студентський сленг: лінгвокогнітивні аспекти / О.В. Дорда // Вісник ХНУ, № 1052. – Серія романо-германська філологія. Харків, Константа – 2013. – С.130–135.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32023
 2. Дорда В.А. К вопросу о языковой картине мира американских студентов / В.А. Дорда // Мир языка: сборник научных статей; отв. соред. Г.Н. Кенжебалина, М.В. Пименова. – Павлодар-Кемерово-Витебск: Кереку, 2012. – С.137–143.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29515
 3. Дорда В.О. Совенко А.М. Реалізація позитивної оцінки в англійському та американському сленгу / О.В. Дорда, А.М. Совенко // Філологічні трактати. – 2012. – Т. 4, № 2. – С. 100–107.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/26209
 4. Дорда В.О. Параметри мовної моди американських студентів / В.О. Дорда // Філологічні трактати. – 2011. – Т.3, №3. – С. 18–22.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24436
 5. Дорда В.О. Системна організація лексико-семантичних одиниць американського студентського сленгу/ В.О. Дорда // Філологічні трактати. – 2010. – №1, Т.2. – С. 34–39.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2320
 6. Дорда В.О. Співвідношення студентського сленгу з загальним та спеціальним сленгом / В.О. Дорда // Наукові записки. – Випуск 81 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 329–333.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2977
 7. Дорда В.О. The Sources of American Student Slang / В.О. Дорда // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – С. 69–72.
 8. Дорда В.О. Гендерні аспекти молодіжного сленгу США / В.О. Дорда // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки. № 1 (Суми, вид-во СумдУ, 2008). – С. 20–25.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1482
 9. Дорда В.О. Аксіологічні аспекти студентського сленгу США / В.О.Дорда // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки. № 11(95) (Суми, вид-во СумдУ, 2006). – С. 39–43.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/719
 10. Дорда В.О. Статус студентського сленгу та адгерентних груп англомовної ненормативної лексики / В.О. Дорда // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки. № 3(87) (Суми, вид-во СумдУ, 2006). – С. 1881–193.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1439
 11. Дорда В.О. Засоби емерджменту імпліцитності в нетипових текстах / В.О. Дорда // Текст – текстолінгвістика, дискурс, дискурсознавство у світлі когнітології: Збірник наукових праць . – Львів: ПП. «Арал», 2005. – С. 114–115.
 12. Дорда В.О. Питання про класифікацію афоризмів / В.О. Дорда // Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка (23) (Житомир, травень 2005). – С.141–142.

  ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

 Постійний учасник спартакіади СумДУ "Здоров’я".

 Нагороди

 Подяка від Сумської облдержадміністрації за допомогу в проведенні чемпіонату Європи, чемпіонату серед юніорів та чемпіонату світу серед  ветеранів з орієнтуваннях на лижах (м. Суми, 2012 рік).

 Лауреат конкурсу "Мій улюблений викладач" (Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації, 2013 р.)

 

 

 

 

 

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах