Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Швачко Світлана Олексіївна

Svitlana Shvachko - Professor, Doctor of Philology

Switlana Schwatschko - Professorin, Dr. hab. phil.

 

академік Академії Наук Вищої школи України, доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології

Член спеціалізованих вчених рад при Херсонському державному університетi та Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразiна; член редколегії наукових збірників (Вісник Харківського національного університету, Вісник Сумського державного університету, Київського національного лінгвістичного університету, Європейського університету, тощо).

тел. (0542) 68-78-81

e-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната ЕТ-127

Google Scholar, LinkedIn

 ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

Після закінчення Горлівського педінституту С. О. Швачко працювала вчителем англійської мови в школах міста Горлівки (1956–1961 рр.), викладачем англійської мови, доцентом кафедри англійської філології Горлівського педінституту (1961–1975 рр.).

У 1971 році Швачко С.О. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Еволюція та функціонування слiв-вимiрювачiв у системі англійської мови (на матеріалі слів мiри i ваги»).

У 1982 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Англійські числівники та їх місце в лексико-семантичному полі кількості». Протягом 1975–1994 рр. працювала на посаді доцента кафедри англійської мови Сумського державного педінституту їм. А.С.Макаренка.

У період з 1985 по 1993 р. С.О. Швачко очолювала кафедру англійської філології Сумського педагогічного інституту. У 1995 року з ініціативи Швачко С.О. створюється кафедра перекладу Сумського державного університету.

У 2007 році кафедра перекладу розділилась на дві кафедри: кафедру германської філології та кафедру перекладу. У травні 2008 року кафедру перекладу буле перейменовано на кафедру теорії та практики перекладу. Професор Швачко С.О. очолювала кафедру теорії та практики перекладу до 2015 року. Зараз вона працює на посаді професора кафедри германської філології.

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Вступ до мовознавства, концептуальні аспекти перекладу, теорія перекладу, лінгво-когнітивні аспекти квантитативності, актуальні проблеми теорії та практики перекладу, студентський науковий семінар, основи синхронного перекладу, науково-дослідна робота, порівняльна лексикологія англійської та української мов.

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Категорії кількості у дистантних мовах, типологічні аспекти, категорії текстів, метамова перекладу, iнтеграцiя вербальних та невербальних засобів спілкування, наївна та наукова картини світу.

 ВІДЗНАКИ

Швачко С.О. має наступні відзнаки та почесні звання: «За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР» (1974р.), «Победитель социалистического соревнования 1974 года» Коллегии Минпроса УССР и президиума Украинского республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, знак «Відмінник народної освіти України» (1984 р.), медаль А.С.Макаренка за високі показники у навчально-виховній роботі зі студентами (1988 р.), «Заслужений професор Сумського державного університету» (2005р.), звання «Жінка року» Американського бібліографічного інституту (2005 р.), «Відмінник освіти України» (2007 р.), почесна грамота Академії педагогічних наук України "За вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 60-річчя заснування закладу" (вересень 2008 р.), нагорода Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки (2010 р.), знак "Петро Могила" Міністерства освіти і науки України (2010 р.), одержала дипломи в Міжнародному науково –аналітичному проекті GISAP  в галузі “Philological Science” (2014-2016 р.р.) в Лондоні.

 СТАЖУВАННЯ

Швачко С.О. стажувалася у Великій Британiї та Техасі, США. Вона є почесним членом школи ім. Т Рузвельта, Сан-Антонiо, Техас. Двiчi номiнувалась (Американським бiблiографiчним інститутом) жінкою року.

У 2012 р. проходила стажування у Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна.

 ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

МОНОГРАФІЇ

 • Швачко С.О. Языковые средства выражения количества в современном английском, русском и украинском языках. – К.: Вища Школа, 1981. – 143 с.
 • Швачко С.О. Семантические тенденции числительных английского языка. – Депон. в ИНИОН АН СССР от 10.08.84 № 176 69 – 84 . – 120 с.
 • Швачко С.О. Слова міри і ваги: лінгвокогнітивні аспекти: монографія / С.О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 132 с.
 • Швачко С.О. Сяйво забутих слів: монографія / С.О. Швачко. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 107 с.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30178

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

 • Категория количества в современных европейских языках / В.В. Акуленко, С.А. Швачко, Е.И. Букреева и др. – Отв.ред. – В.В. Акуленко; АН УССР кафедра иностранных языков. – К.: Наук.думка, 1990. – 284 с.
 • Структурно-содержательные аспекты типичных и нетипичных текстов – Отв. ред. Швачко С.А. – Депон. в УкрИТЭИ № 1495, 1612 1992. – 106 с.
 • Екстеріоризація пізнавального процесу / С.О. Швачко, С.В. Баранова, І.К. Кобякова, О.М. Медвідь, Н.І. Чернюк // Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти: монографія. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 14–21.
 • Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів: монографія / С.О. Швачко, Т.О. Анохіна, С.В. Баранова, І.К. Кобякова, Г.Б. Козловська, Ю.В. Косенко, С.В. Подолкова, В.О. Самохіна, І.В. Соколова, Г.В. Чуланова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 178 с.

НАУКОВІ ПОСІБНИКИ

 • Введение в сравнительную типологию английского, русского, украинского языков. – К.: Вища школа, 1977. − 117 с.
 • Швачко С.О. Вступ до мовознавства: конспект лекцій / С.О. Швачко, І.К. Кобякова. – Суми : СумДУ, 2003. – 112 с.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2510
 • Швачко С.О. Проблеми синхронного перекладу: Навчальний посібник – Вінниця, Фоліант, 2004. – 112 с.
 • Швачко С.О. Сага про квантитативну родину / С.О. Швачко // Мова й дискурс: вимір і вимірювання: міжвузівський збірник наукових праць до 75-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України Світлани Олексіївни Швачко. – Суми: СумДУ, 2010. – С. 227–231.
 • Швачко С.О. У царині номінативних та комунікативних одиниць: збірник наукових праць до 75-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України Світлани Олексіївни Швачко / С.О. Швачко. – Суми: СумДУ, 2010. – 168 с.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17550

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 • Швачко С.О. Навчити вчитися! Навчальний посібник. – Вінниця: Видавництво Нова Книга, 2006. – 136 с.
 • Швачко С.О. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти: посібник / С. О. Швачко. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 128 с.
 • Числівник англійської мови: навч. посіб./ С.О. Швачко, С.В. Баранова, І.К. Кобякова та ін.; за заг. ред. С.О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 171 с.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2753
 • Швачко С.О. У царині денумеральних конструювань: навч. посіб. / С.О. Швачко, О.А. Шуменко. – Суми: СумДУ, 2013. – 198 с. 
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32630

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 • Методичні вказівки «Зошит майбутніх перекладачів» до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Синхронний переклад» для студентів спеціальності «Переклад» денної форми навчання / Уклад. С.О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 35 с.
 • Методичні вказівки до практичних робіт «Монолексемні та полілексемні аспекти» для студентів спеціальності «Переклад» денної форми навчання / Уклад.: С.О. Швачко, Г.В. Чуланова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 46 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Студентський науковий семінар» / Уклад. С.О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 43 с.
 • Методичні вказівки «Порівняльна стилістика англійської та української мов» до практичних занять з дисциплін «Порівняльна стилістика англійської та української мов» для студентів спеціальності 6.030507 «Переклад» денної форми навчання / Уклад. С.О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 43 с.
 • Лінгвокогнітивні аспекти квантитативності: конспект лекцій / укладач С.О. Швачко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 139 с.
 • Сага про нумеральні та денумеральні одиниці в англомовному дискурсі: методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Лінгвокогнітивні аспекти квантитативності» для студ. спец. 7.020303 «Переклад», 8.020303 «Переклад» денної форми навчання / С.О. Швачко. – Суми: СумДУ, 2012. – 34 с.
 • Теорія перекладу: для студ. спец. 7.02030304, 8.02030304 «Переклад» денної форми навчання / С.О. Швачко. – Суми: СумДУ, 2013. – 130 с.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32631
 • Методичні вказівки: вимоги до оформлення курсових та випускних (бакалаврських та дипломних) робіт / укладачі С.О. Швачко, Ю. В. Косенко, С.В. Баранова, О.М. Медвідь, Н.І. Чернюк. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – 48 с.

НАУКОВІ ПРАЦІ

 • Швачко С.О. Лінгвокогнітивні аспекти понять «багато», «мало» в англомовному дискурсі / С.О.Швачко // Функциональная лингвистика: сборник научных работ. – № 1, Т. 2. – Симферополь, 2010. – С. 324–327.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2773
 • Швачко С.О. Лінгвокогнітивні аспекти нумеральних морфем / С.О. Швачко // Методи лінгвістичних досліджень: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Слов`янськ: СДПУ, 2010. – С. 245–248.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2774
 • Швачко С.О. Онтологічне буття квантитативних іменників англомовного дискурсу / С.О. Швачко // МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. V (141). – 456 с. – C. 389–392.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13264
 • Швачко С.О. Семантична девіація денумеральних конструювань / С.О. Швачко // Проблеми зіставної семантики: збірник наукових статей. – Вип. 10 / Відп. ред. Корольова А.В. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2011. – Ч. 1. – 397 с.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17798
 • Швачко С.О. Засоби позначення силенціального ефекту / С.О. Швачко // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-пракичної конференції 7–8 квітня 2011 р., ТНЕУ – Tернопіль: Економічна думка, 2011. – 410 с. – С. 129–132.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/19026
 • Швачко С.О. Інтралінгвальні аспекти фразеологічних одиниць в англомовному та україномовному дискурсах (на матеріалі числівників) / С.О. Швачко // Вісник Житомирського державного університет ім. Івана Франка, 2011 – № 56. – 232 с. – С. 28–32.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13246
 • Швачко С.О. До питання про лакунарність у мові та мовленні / С.О. Швачко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Філологічні науки. Мовознавство, 2011. – № 4. – С. 119–121.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13683
 • Швачко С.О. Екстеріоризація гумору в художньому дискурсі / С.О. Швачко // Світ емоцій у дзеркалі когніції: мова, текст, дискурс: тези доповідей Круглого столу, присвяченого ювілею проф. О.П. Воробйової, 27 вересня 2012 р. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2012. – С. 22.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30360
 • Швачко С.О. Самоорганізуючі тенденції мовних одиниць / С.О. Швачко // Функциональная лингвистика: сб. науч.работ. – Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования. – № 4. – Симферополь, 2012. – 346 с. – С. 310–313.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28922
 • Швачко С.О. Мовчання як силенціальний ефект / С.О. Швачко // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство). Збірник наукових праць / гол. ред. Н.Л. Іваницька. – Вінниця: ВДПУ, 2012. – Вип.15. – 263 с. – С. 225–230.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27246
 • Швачко С.О. Модельовані та немодельовані паттерни словотвору в англомовному дискурсі / С.О. Швачко // Філологічні трактати. – 2012. – Т. 4, № 3. – С. 84–88.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30111
 • Швачко С.О. Екстеріоризація гумору в художньому дискурсі / С.О. Швачко// Вісник КНЛУ. Серія Філологія. – Т. 15. № 2. – К.: Вид-во КНЛУ, 2012. – С. 177.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30340
 • Швачко С.О. Статус числівників у вільних та фразеологічних словосполученнях / С.О. Швачко// Наукові студії (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка / Редколегія: Р.В. Болдирев та ін. – К.: Міленіум, 2012. Вип. 1, А. XVII. – С. 277–288.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30992
 • Швачко С.О. Словотворчі тенденції квантитативних одиниць: лінгвокогнітивні аспекти / С.О. Швачко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. – № 23 (248). – С. 197–201.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28865
 • Швачко С.О. Динамическая структура сущего: потенциальный и актуальный аспекты / С.О. Швачко // Метафизика: формы и способы бытия: сб. научн. трудов. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – С. 131–136.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29572
 • Швачко С.О. Статус лакун в языке и речи / С.О. Швачко // Когниция, коммуникация, дискурс. – 2012. – № 4. – С. 82–88.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24317
 • Швачко С.О. Тенденції словотвору денумеративів сучасної англійської мови / С.О. Швачко // Сучасні лінгвістичні парадигми: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 березня 2013 р.). – Горлівка: Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – 172 с. – С. 154–157.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30560
 • Швачко С.А. Терминологические параметры квантитативной лексики / С.А. Швачко // Текст. Язык. Человек: сборник научных трудов. В 2-х ч. Ч. 1 / УОМГПУ им. И.П. Шамякина; редкол.: С.Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2013. – С. 101–102.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30994
 • Швачко С.О. Епідигматичний модус англійських числівників / С.О. Швачко// Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – № 56. – 241 с. – С. 228–231.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30551
 • Швачко С.О. Лінгвокогнітивні аспекти денумеральних утворень / С.О. Швачко, Я.Ю. Денисенко // Філологічні трактати. – 2013. – Т. 5, № 1. – С. 127–131.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30669
 • Швачко С.О. Сага про лексему one у функції замінника / С.О. Швачко, А.І. Грінченко // Філологічні трактати. – 2013. – Т. 5, № 1. – С. 120–126.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30668
 • Швачко С.О. Синкретизм нумеральних одиниць (на матеріалі англійської мови) / С.О. Швачко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – № 19 (268). – Луцьк, 2013. – С. 126–130.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30996
 • Швачко С.А. Переводческий модус метазнаков английского языка / С.А. Швачко, И.К. Кобякова, А.Н. Кобяков // Функциональная лингвистика: сб.науч.работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч.ред. А.Н. Рудяков. – Cимферополь. – 2013. – № 5. – С. 449–451.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32255
 • Shvachko S. Polyfunctionality of the English Quantitative Words / S. Shvachko // Journal of Education Culture and Society. – 2013. – № 2. – P. 208–214.

Персональна сторінка Швачко Світлани Олексіївни: http://shvachko.blogspot.com/

 

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах