Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Вітаємо з успішним захистом дисертації!

27 червня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Запорізького національного університету відбувся захист кандидатської дисертації викладача кафедри теорії та практики перекладу Віталія Олександровича Дорди на тему «Лінгвальні та соціолінгвальні характеристики англомовного студентського сленгу США кінця ХХ − початку ХХІ століть» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

«Захист був дуже гідний. Вразило те, як Віталій Олександрович відстоював свою точку зору, міг аргументувати свою наукову позицію. Особливості лінгвокультури студентства США, соціо- і культурометричність беззаперечно визначають актуальність даного дисертаційного дослідження. Такий ракурс дослідження вимагає подальшого вивчення студентської англомовної картини світу як повного лінгвокультурного об’єкта», − зазначила секретар спеціалізованої вченої ради Запорізького національного університету Русудан Кирилевна Махачашвілі.

Колективи кафедр германської філології та теорії та практики перекладу щиро вітають викладача та його наукового керівника – доцента, зав. каф. германської філології Ірину Карпівну Кобякову з цією визначною подією! Бажаємо подальших успіхів та нових наукових здобутків!

{igallery 62}

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах