Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Студенти спеціальності «Переклад» відточували навички викладання іноземних мов

З 9 по 21 червня 2014 року на базі готеля «Далія Гарден» (Болгарія, м. Золоті Піски) проходила практика з англійської мови для дітей Сумської приватної гімназії «Просперітас», яку проводив студент 2 курсу спеціальності «Переклад» Сумського державного університету Купрієнко Євгеній. Основною метою роботи мовної студії став розвиток в учнів навичків усного та письмового   спілкування (робота в командах та ведення бортового журналу «My vacation Journal»), читання і розуміння автентичних текстів різноманітних жанрів.

Заняття проводилися у двох напрямках: лексичному та граматичному.  Для роботи у першому напрямку діти отримали лексичний мінімум, необхідний до вивчення (в залежності від віку – 150-350 слів), тексти для читання, перекладу та аудіювання, які обговорювалися і до яких додавались творчі завдання. Для роботи у другому напрямку учні користувалися граматичними роздруківками та виконували тести, що мали на меті відпрацювання граматичних правил: часових конструкцій, активного, пасивного стану, словотвору, побудову речень.

В межах освітнього проекту «Англійська без меж» був проведений проект «“Ukraine versus Bulgaria». Діти за матеріалами тематичних екскурсій та текстів, отриманих заздалегідь, презентували свої промови й порівнювали Україну та Болгарію за чотирма критеріями: географічне положення та політичний устрій, визначні особистості, традиції та свята, національна кухня.

19 червня в готелі проходив самміт «Перекладацькі інновації» за представництвом американських та англійських волонтерів. В ньому брали участь діти-носії мови (Великобританія, США) а також школяри з Індії, України, Росії, Болгарії та Німеччини. На самміті обговорювалися шляхи покращення текстового перекладу за допомогою онлайн-словників та перекладачів та  проблеми, з якими стикається сучасний перекладач.

Гімназисти повернулися додому з сповнені новими враженнями і, найголовніше, -  знаннями.

Студент групи ПР-41

Чигрин Сергій

{igallery 74}

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах