Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Кафедра германської філології

Запрошує на навчання за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти на спеціальність 035 Філологія за спеціалізацією: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Освітньо-професійні програми: Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

Знання однієї мови дозволяє увійти в коридор життя,
Знання двох мов – відкриває Вам усі двері у цьому коридорі
(Франк Сміт)

Загальнофілологічна спрямованість:

формування філологічного світогляду; поглиблене опанування двох іноземних мов (за бажанням – третя китайська мова); пізнання культури країни, мова якої вивчається; прищеплення навичок лінгвістичного аналізу та філологічної інтерпретації художнього, юридичного та технічного дискурсу, необхідних для різних галузей (викладання, рекламна справа, редагування, лінгвістична експертиза тощо).

 Кожна людина має відчути, що вона мусить знайти свою життєву місію
(Мартін Лютер Кінг)

 Викладацька діяльність:

підготовка кваліфікованих викладачів; набуття психолого-педагогічних знань та вмінь з педагогіки, психології та методики викладання іноземних мов; оволодіння професійним рівнем знань іноземних мов, що гарантує працевлаштування у провідних закладах освіти України.

Переклад – це не стільки перехід від мови до мови,  скільки від культури до культури
(Андре Лефевр)

Перекладацька діяльність:

оволодіння навичками художнього перекладу з акцентом на культуру мови, що вивчається; поглиблене вивчення аспектів мови, необхідних для практичної діяльності перекладача; вдосконалення практичних перекладацьких навичок у різних предметних сферах; об’єднання філологічних знань і перекладацьких вмінь та навичок як запорука професійного успіху перекладача; філолог-перекладач – це гуманітарна еліта!

За бажанням студенти можуть паралельно навчатися у Вищій лінгвістичній школі (WSL) у м. Ченстохова (Польща) і отримати європейський диплом з обраного фаху.

Освіта – найпотужніша зброя, аби змінити світ
(Ірина Кобякова, професор, завідувач кафедри германської філології)

 

Знання іноземних мов є однією із важливих передумов для того, щоб побудувати відмінну кар’єру у будь-якій країні світу, обравши будь-яку професію.

Що завжди чекають від кафедри германської філології? Якісного надання знань, релевантних предметів, надання мовної бази, цікавих відкритих уроків, досвідченого педагогічного складу та необхідної мовної практики.

Вступаючи на спеціальність ФІЛОЛОГІЯ, ви отримуєте все це і навіть більше, адже:

  1. Кафедра Германської філології завжди радісно зустрічає першокурсників і допомагає їм реалізувати їхні творчі та наукові починання.
  2. На кафедрі Германської філології у Вас є унікальна можливість вивчити декілька іноземних мов та отримати відповідні дипломи.
  3. Кафедра Германської філології готує спеціалістів високого рівня кваліфікації. Велика кількість випускників спеціальності ФІЛОЛОГІЯ обіймають престижні посади за фахом, живуть та працюють за кордоном.
  4. Велика кількість людей, що навчаються в СумДУ, приїхали з-за кордону, тож спілкування з ними є не що інше, як мовна практика.
  5. Ми пропонуємо широкі можливості для самореалізації: на факультеті працює налагоджена система студентського самоврядування (профспілки, студентський деканат, наукове товариство).
  6. Студенти спеціальності ФІЛОЛОГІЯ завжди з великим задоволенням беруть участь у конференціях, зібраннях, пишуть та публікують наукові статті, активно залучаються до життя факультету.
  7. Наші студенти посідають призові місця на численних олімпіадах та конкурсах в університеті та за його межами.
  8. На факультеті іноземної філології та соціальних комунікацій насичене студентське дозвілля. Студенти беруть участь у різноманітних заходах (КВК, перекладацькі конкурси, Міс-Університет, День факультетуДні кафедр, тощо).

Зробіть правильний вибір!

Кафедра вітає вас!

В нас навчатись просто клас!

Іноземні мови знати,

І професію придбати,

Творчі здібності розкрити

І шляхи в життя відкрити

Пропонуємо студентам

Ми своїм одномоментно.

Їх для вас ми розпитали,

Навіщо до нас вступали:

Презентація

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах