Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Впровадження інноваційних освітніх технологій на кафедрі ГФ

Нові часи вимагають нових підходів. Визначальним фактором ефективного використання нових інноваційних технологій є знання і навички викладача, що стосуються застосування й інтеграції цих технологій у ході навчання. Серед цілей сучасної новатики поряд з універсальними (розвиток інтелектуальних здібностей, гуманізація, доступність освіти), визначається і ряд специфічних – комп’ютерна грамотність, інформаційне забезпечення освіти (база даних і знань), індивідуалізована освіта на основі нових комп’ютерних технологій навчання. Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри германської філології Алла Красуля вважає, що майбутнє за системою: студент – технологія – викладач, за якої викладач перетворюється на педагога-методолога, технолога, а студент стає активним учасником навчально-виховного процесу.

 

Навчаючись в Університеті Тарту, Естонія, в Інституті освіти (Faculty of Social Sciences, Institute of Education, Center for Educational Technology) на міжнародній магістерській програмі Master of Arts in Education (Educational Technology), викладач кафедри успішно склала іспити з 11 дисциплін, а саме:

 1. Psychology of Learning
 2. Research in Educational Technology
 3. Self-regulation
 4. Introduction to New Learning Paradigm
 5. Problem-solving
 6. Educational Technology in Communication
 7. Technology Use in Education
 8. Inquiry Learning
 9. Educational Technology in Content Creation
 10. Using Innovative Technologies that Support Inquiry Learning
 11. Designing Solutions to Problems of Educational Technology

Отримані знання та сформовані навички є підґрунтям для вдосконалення навчального процесу кафедри, оскільки викладач залучає студентів 1, 2, 5 та 6 курсів до різноманітних проектів із використанням інноваційних освітніх технологій на заняттях з практичного курсу англійської мови (ПКАМ) під час аудиторної та самостійної роботи. Окрім того, Алла веде активну наукову діяльність, досліджуючи освітню цінність та ефективність інтеграції електронних гаджетів (мобільних телефонів) у процес навчання/вивчення англійської мови, керує педагогічною практикою та дипломними роботами студентів.

Отже, кафедра ГФ бере активну участь у впровадженні моделі змішаного навчання, що врятує студентів та викладачів від стандартних занять, створить умови вільного доступу до навчальних ресурсів, ефективної комунікації один з одним, співпраці в навчальній діяльності й надасть можливості для особистісного, творчо-креативного та компетентнісного розвитку студентів-перекладачів.

Лариса Дегтярьова,

ст. викладач кафедри ГФ

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах