Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Dydaktyczne oraz metodyczne zaopatrzenie dyscyplin

Praktyczny kurs języka angielskiego

Praktyczny kurs drugiego języka obcego (niemieckiego)

Praktyka tłumaczenia z podstawowego języka obcego (angielskiego)

Łacina

Lingwokrajoznawstwo krajów anglojęzycznych

Wstęp do językoznawstwa

Leksykologia porównalna

Podstawy teorii komunikacji językowej

Lingwokrajoznawstwo drugiego języka obcego

Gramatyka porównalna angielskiego i ukraińskiego języków

Problemy społecznej wariacji języka w aspekcie przekładu

Historia języka angielskiego

Podstawy badań naukowych

Gramatyka teoretyczna

Fonetyka teoretyczna

Metodyka wykładania języka obcego

Historia przekładu

Wstęp do przekładoznawstwa

Gramatyczne problemy przekładu

Dynamika rozwoju zasad tłumaczeniowych w aspekcie historycznym

Krytyka oraz redagowanie przekładu artystycznego

Metodologiczne problemy przekładownawstwa

Podstawy redagowania przekładów

Przekład mówienia służbowego

Stylistyka porównalna angielskiego i ukraińskiego języków

Problemy przekładu naukowo-technicznej literatury

Współczesna literatura krajów, języki których się uczy

Podstawy synchronicznego przekładu

Specrozdziały przekładu

Działalność buira oraz legalizacja

Praktyka przekładu międzynarodowej terminologii ekonomicznej

Praktyka przekładu tesktów z prawa międzynarodowego

Praktyka przekładu tekstów z prawa celnego

Notarialny przekład

Przekład tekstów z prawa cywilnego

Terminologia prawna

Filologia prawna

Prace licencjackie z filologii angielskiej

Praktyka przekładu z języka niemieckiego

Teoretyczny kurs drugiego języka obcego

Metodyka wykładania przekładu

Teoria językowego dyskursu

Kompozycja tekstów różnych stylów

Terminologia języka angielskiego

Teoria przekładu

Ustny przekład

Konceptualne aspekty przekładu

Powierzchniowe oraz głębiowe struktury tekstów

Problemy przekładów terminów dziedzinnych

System organizacji leksyki: analiza kontrastywna

Metodyka wykładania języków obcych na uczelniach

Naukowo-badawcza praca

Aktualne problemy teorii i praktyki przekładu

Lingwokognitywne aspekty kwantytatywności

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах