Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Kierunek ‘Przekład’

-Studia w jednym z najlepszych uniwersytetów klasycznych w Ukrainie!

-Studia według współczesnych metod oraz za pomocy najlepszych zawodowców w dziedzinie filologii obcej.

- Ciekawe, bogate w jaskrawe wydarzenia życie studenckie!

-Uczęstnictwo w międzynarodowych projektach oraz grantach!

-Nieograniczone możliwości dla dalszych studiów i znalezienia pracy gdziekolwiek na świecie!

-Przygotowanie studentów odbywa się według trzech poziomów wykształceniowo-kwalifikacyjnych –licencjant, specjalista, magister. Istnieją studia doktoranckie dla kierunku 10.02.04 –języki germańskie.

Jezyk podstawowy –angielski, drugi język –niemiecki (wykłada się z pozioma początkującego). Wykładają się również chiński i polski języki.

W procesie studiów wykorzystują się nowoczesne technologie komputerowe. Współczesny gabinet lingafonny, wideo-aula, aula komputerowa. Aktywnie pracuje szkoleniowo-metodyczny centrum tłumaczenia ‘LinguoStar’, na bazie którego pracują studenckie kręgi naukowe –Biuro nauki, Biuro kariery, Biuro podróży, Kursy językowe języka angielskiego. Jest prowadzona potężna praca naukowa pod kierownictwem Szwaczko Switłany, doktora habilitowanego nauk filologicznych, profesora oraz akademika Akademii nauk Ukrainy.

Zostali otwarte następne specjalizacje: Przekład w zapiezpieczeniu zewnętrznej działalności ekonomicznej oraz Przekład prawny.

Poziom otrzymanej wiedzy jest podtwierdzony sukcesami studentów na Wszechukraińskich konkursach oraz forumach w ciągu ostatnich lat.

Wydział związków międzynarodowych uczelni zajmuje sięorganizacją studiów zagranicą dla studentów według różnych programów współpracy międzynarodowej w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Turcja.

Absolwenci kierunku ‘Przekład’ wydziału IFSK SumDU, otrzymując dyplome tłumacza-wykładowcy angielskiego oraz niemieckiego języków, mogą pracować tłumaczami w instytucjach rządowych oraz firmach prywatnych w Ukrainie i zagranicą; współpracownikami przedstawicielstw dyplomatycznych oraz wydziałów związków międzynarodowych; w organach ustawodawczych; w środkach masowego przekazu, biurach tłumaczenia, wykładowcami na uczelniach, w szkołach, liceum i gimnazium.

Internet-ranking uczelni świata ICU, który jest jednocześnie mędzynarodowym katalogiem uczelni świata, nadał Państwowemu uniwersytetu miasta Sumy miejsce w pierwszej dziesiątce wśród uczelni Ukrainy.

Według międzynarodowego rankingu uczelni QS World University Rankings Państwowy uniwersytet Sum trafił do TOP-700 wiodących uczelni świata.

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах