Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

 Praca naukowo-badaniowa katedry filologii germańskiej

Działalność naukowa katedry  wyznacza się badaniem problemu kompleskowego

 • ‘Werbalizacja konceptów: wewnętrzne językowe i mędzyjęzykowe aspekty’. Państwowy numer rejestracji 0112U004325, termin wykonania maj 2012- maj 2017r. (kosztem drugiej połowy dnia). Kierownik Szwaczko S.O.
 • ‘Epidygmatyczne dewiacje nominatywnych ta komunikatywnych jednostek’. Identyfikacyjny kod za EDRPOU 05408289, państwowy numer rejestracji 0112U4326, termin wykonania maj 2012- maj 2017r. (kosztem drugiej połowy dnia). Kierownik Kobjakowa I.K.

Ukończono badanie problemu kompleksowego

 • ‘Markery konstruowania wtórnych utworzeń. Państwowy numer rejestracji 0109U007605, termin wykonania 24 czerwnia 2009r. – 2012r.
 • ‘Tendencje ewolucyjne leksyki kwantytatywnej’. Państwowy numer rejestracji 0109U001390, termin wykonania 2009 – 2011rr.

W trakcie przeprowadzenia badań naukowych pracownicy katedry współpracują z pracownikami Narodowego uniwersytetu im. W.N. Karazina w Charkowie (przedłużono umowę o współpracy między katedrą filologii angielskiej a katedrą FG SumDU na 2012 – 2017 rr.).

 

Gospodarczo-obrachunkowe tematy, które są wykonywane razem ze studentami:

 • Przekład korespondecji oraz dokumentacji technicznej na języki angielski i niemiecki № 54.18-02.14.SP z 18.03,14 po 31.12.14
 • Przekład korespondecji oraz dokumentacji technicznej na języki angielski i niemiecki № 54.18-03.14.SP з 02.09.14 по 31.12.14
 • Przekład korespondecji oraz dokumentacji technicznej na języki angielski i niemiecki № 54.18-04.14.SP z 15.09.14 po 31.12.14
 • Przekład specjalnej technicznej dokumentacji z języka angielskiego № 54.18-05.14.SP z  23.09.14 po 31.12.14

 

Konferencje 2015 roku:

 XI wszechukraińska naukowo-praktyczna konferencja ‘Problemy metodologiczne współczecneko przekładoznawstwa’ (13 -14 marca 2015)

Program konferencji

Materiały konferencji

V wszechukraińska naukowo-praktyczna konferencja ‘Innowacje przekładu’ (12 – 13 marca 2015)

Lista informacji

Program konferencji

Materiały

 Konferencje 2014:

 IV wszechukraińska naukowo-praktyczna konferencja ‘Innowacje przekładu’ ( 13 – 14 marca 2014)

Międzynarodowa naukowo – praktyczna konferencja ‘Problemy metodologiczne współczecneko przekładoznawstwa’ (13 – 14 marca 2014)

 Wydania naukowe katedry

Czasopismo ‘Traktaty filologiczne’

Materiały konferencji

Materiały Seminarów lingwistycznych

 

Naukowa praca ze studentami:

Z celem omawania, badania oraz rozwiązywania problemów współczesnej lingwistyki i przekładoznawstwa i ulepszenie nawyków praktycznych przyszłych tłumaczy przy katedrze FG pracują studencki naukowy krąg ‘Biuro nauki’, Centrum szkoleniowo- metodyczny ‘LinguoStar’ ta przeprowadza się coroczny konkurs studenckich przekładów ‘Alter Ego’.

 • Studiowanie informacji naukowo- technicznych z pytań międzynarodowych  standardów dokumentacji, jej przetłumaczenie z języka angielskiego na ukraiński, inne prace, związane z dokonywaniem naukowo –poszukowych zadań № 54.18-02.13.SP z 01.08.2013 po 31.07.2015.
 • Przekład korespondecji oraz dokumentacji technicznej na języki angielski i niemiecki № 54.18-02.14.SP z 18.03,14 po 31.12.14
 • Przekład korespondecji oraz dokumentacji technicznej na języki angielski i niemiecki № 54.18-03.14.SP z 02.09.14 po 31.12.14
 • Przekład korespondecji oraz dokumentacji technicznej na języki angielski i niemiecki № 54.18-04.14.SP z 15.09.14 po 31.12.14
 • Przekład specjalnej technicznej dokumentacji z języka angielskiego № 54.18-05.14.SP z 23.09.14 po 31.12.14
Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах