Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

 

 

 

 Yuliya Kats

Associate Professor, PhD in Philological Sciences

Department of Theory and Practice of Translation

Contact Details

Tel: +38 (0542) 68-78-81

Email: juliakatz@ukr.net 

Electro-technical building, Room 127

Career

In 1993-1998 I studied at Sumy State A.S. Makarenko Pedagogical Institute (teacher of English, German and world literature).

In 2010 I attended advanced training courses at Sumy State University (SSU).

In 2011 I took advanced training courses at Institute of Pedagogics and Psychology of Sumy State A.S. Makarenko Pedagogical Institute.

Academic degrees

In April 2009 I was awarded a PhD degree in Philological Sciences, speciality 10.02.04 – Germanic languages.

Teaching Commitments: Specialists, Bachelors, Masters years 1, 2, 4, 5

Teaching areas

1. Practical Course of English – 5th course.

2. Practical Course of English Translation – 5th course.

3. Students’ Scientific Seminar – 5th course.

4. Translation Practice of Customs Law Texts – 4th course.

5. Principles of Language Communication Theory – 2nd course.

6. Territorial Differentiation of English – 1st course.

I’m a supervisor of students’ academic year papers and graduate qualification works of the educational-qualification level «Bachelor», «Specialist» and «Master», member of State Attestation Commission, speciality "Translation" (7.020303), 8.020303).

Key publications

Educational and academic textbooks:

1. Основи теорії мовленнєвої комунікації [Текст]: навч. посіб. / Ю.В. Косенко. - Суми: СумДУ, 2013. - 292 с. + Гриф МОН

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280

2. Основи теорії мовної комунікації [Текст] : навч. посіб. - Суми : СумДУ, 2011. - 282 с.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/9431

3. Методичні вказівки для домашнього читання з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» - Суми: Вид-во: СумДУ, 2009, - 35с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2670.doc

Scientific publications:

1. Реалізація позитивної ввічливості в метакомунікативному блоці прощання (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) [Текст] / Ю.В. Косенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. - 2008. - №1. - С. 45-50.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1538

2. Структурно-семантичні і функціональні особливості метакомунікативного блоку прощання (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) [Текст] : Автореферат... к. філолог. наук спец.: 10.02.04 – германські мови / Ю.В. Косенко. - Суми : Сумський державний університет, 2008. - 29 с. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3489

3. Косенко Ю.В. Проблеми перекладознавства на заході [Текст] / Ю.В. Косенко // Філологічні трактати. - 2009. - №3-4, Т.1. - С. 87-91.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/906

4. Функціонування завершальних метакомунікативних одиниць на матеріалі англомовного художнього дискурсу [Текст] / Ю.В. Косенко // Філологічні трактати. - 2009. - №2, Т.1. - С. 95-100.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/831

5. Особливості невербальної передачі інформації в процесі міжкультурної комунікації [Текст] / Ю.В. Косенко // Філологічні трактати. - 2010. - №1, Т.2. - С. 45-51.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2347

6. Категорії типових та нетипових текстів. Порівняльна типологія англійських перекладів поетичних творів. Особистість читача в сучасному англомовному дискурсі : звіт про НДР (заключний) / Кер. І.К. Кобякова. - Суми : Сумський державний університет, 2011. - 43 с.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27249

Abstracts:

1. Мовний етикет - невід'ємний елемент культури мовлення [Текст] / Б. Заїка, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 107.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17016

2. Психолінгвістичний чинник мовлення [Текст] / Л. Казбан, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 104.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17015

3. Вербальний і невербальний типи комунікації [Текст] / В. Ляшенко, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 9.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16813

4. Humanspeech [Текст] / A. Joy, J.V. Kosenko // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — C. 97-98.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17006

5. Гендерна лінгвістика в засобах масової інформації (ЗМІ) [Текст] / А. Козак, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 46-47.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16932

6. Етикет ділової жінки [Текст] / Р. Гаврик, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 43.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16894

7. Комплементарність вербальних і невербальних засобів мови [Текст] / О. Овчіннікова, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 54.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16914

8. Спілкування як невід'ємний фактор суспільної діяльності [Текст] / І. Ващук, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 8.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16812

9. Поняття концепту ввічливості у художньому дискурсі [Текст] / О. Харченко, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 96.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17030

10. Засоби реалізації принципу ввічливості в американському варіанті сучасної англійської мови (перекладацький аспект) [Текст] / О.А. Харченко, Ю.В. Косенко // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25-27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 116-117.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17775

11. Проблеми конфліктів у спілкуванні людей [Текст] / А. Черненко, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. — С. 82.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16352

12. Особливості використання американського та британського сленгу (на матеріалі рекламного дискурсу) [Текст] / С.В. Духно, Ю.В. Косенко // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25-27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 46-47.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17713

13. Територіальна стратифікація англомовних одиниць [Текст] / О. Тернова, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. — С. 119.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16423

14. Гра слів і каламбур, як її різновид: витоки і функції [Текст] / Н.А. Красько, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. — С. 65.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16326

 15. Статус мовчання у корпусі невербальних засобів комунікації [Текст] / О.В. Овчіннікова, Ю.В. Косенко // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25-27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 104-106.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17793

16. Вимір та вимірювання поетичного дискурсу (інтра- та інтерлінгвальні аспекти) [Текст] / І.В. Дігтярьова, Ю.В. Косенко // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25-27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 94.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17760

17. Етикетний статус мовчання [Текст] / Г.О. Козир, Ю.В. Косенко // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25-27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 95-96.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17764

18. Conflicts [Текст] / Y. Denysenko, Y.V. Kosenko // Соціально-гуманітарні проблеми сучасної молоді в Україні : матеріали молодіжної конференції, 23-24 квітня 2010 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.2. — С. 49.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16310

19. Расстройства коммуникации у детей [Текст] / А. Беспалова, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. — С. 43.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16290

20. Невербальні засоби комунікації в процесі спілкування [Текст] / А. Ляпа, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. — С. 66.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16327

21. Феномен заперечень в англомовному художньому і діалогічному мовленні на лексичному, морфемному, синтаксичному і стилістичному рівнях [Текст] / Я.Г. Черепньова, Ю.В. Косенко // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25-27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 118.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17776

22. Територіальна стратифікація англомовних одиниць [Текст] / О. Тернова, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. — С. 119.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16423

23. Сленг як явище в сучасній лінгвістиці [Текст] / Г. Свистун, Ю. В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. - С. 63.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13009

24. Лексичні особливості комп'ютерного дискурсу [Текст] / К. О. Мозгова, Ю. В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. - С. 49.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12959

25. Діловий етикет у спілкуванні людей [Текст] / Ю. Літюга, Ю. В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. - С. 41.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12972

26. Єгипетський етикет [Текст] / Ю. Забара, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. - С. 20.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12946

27. Етика ділового спілкування [Текст] / А. В. Гавриленко, Ю. В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. - С. 9.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12930

28. Реклама як вид маніпулятивної комунікації (семантико-лінгвістичний аспект) [Текст] / I. І. Олейніченко, Ю. В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. - С. 54.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12989

29. Вербальні та невербальні засоби актуалізації емоційного стану радості в художньому англомовному дискурсі [Текст] / А. Маяцька, Ю.В. Косенко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.1. — С. 51-52.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/26180

Another activity

Since 2009 I have been working as a vice-director for pedagogical work at the Department for International Education of Sumy State University.

 

 

 

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Useful references

Join us now